forward secrecy with respect to entity A

tulevikusalastus olemi A suhtes

olemus
ISO/IEC 11770-3:
olukord, kus olemi A pikaajalise privaatvõtme teadmine
pärast võtme kokkuleppimist ei võimalda vastasel
uuesti arvutada varemtuletatud võtmeid
=
property that knowledge of entity A’s long-term private key subsequent to a key agreement operation does not enable an opponent to recompute previously derived keys

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-3:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi
- tulevikusalastus perioodiks T

Toimub laadimine

forward secrecy with respect to entity A

tulevikusalastus olemi A suhtes

olemus
ISO/IEC 11770-3:
olukord, kus olemi A pikaajalise privaatvõtme teadmine
pärast võtme kokkuleppimist ei võimalda vastasel
uuesti arvutada varemtuletatud võtmeid
=
property that knowledge of entity A’s long-term private key subsequent to a key agreement operation does not enable an opponent to recompute previously derived keys

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-3:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi
- tulevikusalastus perioodiks T

Palun oodake...

Tõrge

forward secrecy with respect to entity A

tulevikusalastus olemi A suhtes

olemus
ISO/IEC 11770-3:
olukord, kus olemi A pikaajalise privaatvõtme teadmine
pärast võtme kokkuleppimist ei võimalda vastasel
uuesti arvutada varemtuletatud võtmeid
=
property that knowledge of entity A’s long-term private key subsequent to a key agreement operation does not enable an opponent to recompute previously derived keys

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-3:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi
- tulevikusalastus perioodiks T

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!