AKIT
English Eesti

claim (1)

väide (1)

olemus
liik lausungeid

ITU-T X.1252:
kehtivuse tõenduse võimeta lausung millegi kohta,
nõrgem kui ütlus

ISO/IEC 15026:
tõene/väär lausung mingi üheselt määratletud omaduse
väärtuste piirangute ja nende määramatuse kohta