AKIT
English Eesti

unprocessable entity

töödeldamatu olem

olemus
veateatena, sealhulgas olekukoodina 422:
- server mõistab olemi tüüpi ja päringu süntaks on veatu,
- kuid päringus olevaid käske ei saa töödelda
------ käsud võivad olla süntaktiliselt õiged, kuid
------ semantiliselt vigased