AKIT
English Eesti

syntax

süntaks

olemus
grammatika osa, käsitleb:
- sõnade ühendamist sõnaühenditeks ja lauseteks
- lauseliikmete ehitust ja funktsionaalseid seoseid
- lausete struktuuri

ISO/IEC/IEEE 31320:
keeletarindite lauseteks ühendamise reeglid

ISO 24615:
sõnavormide seotuse ja/või fraasideks rühmitamise viisid

ISO/IEC 11179:
märkide või märgirühmade vahelised seosed, mis ei sõltu
- märkide tähendustest ega tõlgendus- ja kasutusviisist

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(logic)

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(programming_languages)

http://web.khu.ac.kr/~jongbok/research/eng-syn-draft.pdf

http://rigaux.org/language-study/syntax-across-languages.html

vt ka
- parsima, liigendama, süntaktiliselt analüüsima
- süntaksianalüsaator; parser
- süntaksianalüüs; parsimine, liigendamine