AKIT
English Eesti

connection (2)

seos

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
connection between the cases
-- kohtuasjade vaheline seotus
in connection -- seoses

vt ka
- sidusus