AKIT
English Eesti

supplier relationship

tarnesuhe

olemus
ISO/IEC 27036:
lepe või lepped hankijate ja tarnijate vahel
- äritegevuse kohta
- toodete või teenuste andmise kohta
- ärihüve realiseerimise kohta