baseline (2)

võrdlusalus; alusväärtus (1); tugiväärtus; etalon

olemus
ettemääratud mall
muutujate väärtuste, toimingumustrite vms
hindamiseks võrdlemise teel

näiteid
ISO 14080:
olek, millega võrreldes mõõdetakse muudatust
=
state against which change is measured

ISO TR 21506:
võrdlusalus, millega võrreldes seiratakse
ja reguleeritakse sooritust
=
reference basis for comparison against which performance is monitored and controlled

ISO 41014:
miinimum või alguspunkt võrdlusteks
=
minimum or starting point used for comparisons

vt ka
- aluskomplekt
- arendusalus
- etalonturve

Toimub laadimine

baseline (2)

võrdlusalus; alusväärtus (1); tugiväärtus; etalon

olemus
ettemääratud mall
muutujate väärtuste, toimingumustrite vms
hindamiseks võrdlemise teel

näiteid
ISO 14080:
olek, millega võrreldes mõõdetakse muudatust
=
state against which change is measured

ISO TR 21506:
võrdlusalus, millega võrreldes seiratakse
ja reguleeritakse sooritust
=
reference basis for comparison against which performance is monitored and controlled

ISO 41014:
miinimum või alguspunkt võrdlusteks
=
minimum or starting point used for comparisons

vt ka
- aluskomplekt
- arendusalus
- etalonturve

Palun oodake...

Tõrge

baseline (2)

võrdlusalus; alusväärtus (1); tugiväärtus; etalon

olemus
ettemääratud mall
muutujate väärtuste, toimingumustrite vms
hindamiseks võrdlemise teel

näiteid
ISO 14080:
olek, millega võrreldes mõõdetakse muudatust
=
state against which change is measured

ISO TR 21506:
võrdlusalus, millega võrreldes seiratakse
ja reguleeritakse sooritust
=
reference basis for comparison against which performance is monitored and controlled

ISO 41014:
miinimum või alguspunkt võrdlusteks
=
minimum or starting point used for comparisons

vt ka
- aluskomplekt
- arendusalus
- etalonturve

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!