AKIT
English Eesti

baseline (3)

aluskomplekt

olemus
olemite (seadmete, muutujate vm) lähtekogum,
mida hiljem muudetakse
=
an agreed description of the attributes of a product, at a point in time, which serves as a basis for defining change

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(configuration_management)

vt ka
- aluskonfiguratsioon
- arendusalus
- võrdlusalus