AKIT
English Eesti

baseline (1)

alusvariant; arendusalus

olemus
ISO/IEC 12207, 21827, 90003:
spetsifikatsioon või toode, mis on
- formaalselt läbi vaadatud ja kokku lepitud
- edasise arendustöö alus
- muudetav ainult formaalsete ohjeprotseduuridega

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO 19770:
konfigutratsioonielemendi
formaalselt kinnitatud versioon:
- sõltumatult kandjast
- formaalselt kavandatud ja määratud
- elemendi elutsükli mingil konkreetsel hetkel

vt ka
- aluskomplekt
- võrdlusalus; etalon