AKIT
English Eesti

goodwill

maineväärtus

olemus
üks ainetuist varadest, kuid harilikult eraldi käsitletav

näide
hind, mis ettevõtte omandamisel
makstakse lisaks ettevõtte netoväärtusele

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Goodwill_(accounting)

https://gisk.gajeratrust.org/StudyMaterial/STD-12-ACCOUNTANCY-Goodwill.pdf