AKIT
English Eesti

loss expectance

kahju ooteväärtus; oodatav kahju