AKIT
English Eesti

single loss expectancy

oodatav hetkkahju

olemus
riski realiseerumise üksikjuhul oodatav
vara rahalise väärtuse langus:
- oodatav hetkkahju = (vara väärtus) x kahjutegur