indicator (1)

indikaator

olemus
(a) olekut kajastav vahend,
eeskätt inimese ja süsteemi liideses

ISO 7240-1:
seade, mis saab teabe andmiseks muuta oma olekut
= device which can change its state to give information

ISO/IEC 2382:
(i) seade, mis annab visuaalselt või muul viisil märku
mingi ettemääratud oleku ilmnemisest
= a device that gives a visual or other indication of the existence of a defined state
(ii) instrument või muutuja, mille saab mingi protsessi tulemite põhjal või etteantud tingimuse täitumise põhjal seada mingisse etteantud olekusse; näiteks lipp, semafor
= a device or a variable that can be set to a prescribed state based on the results of a process or the occurrence of a specified condition; for example a flag, a semaphore

näiteid:
https://duckduckgo.com/?q=indicator+lights&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images

(b) liik seisu või tulemuse näitajaid
ISO 37101 jt:
kvantitatiivne, kvalitataiivne või kirjeldav näitaja
= quantitative, qualitative or descriptive measure

ISO/IEC 27000:
näitaja, mis väljendab hinnangut või hinnet
= measure that provides an estimate or evaluation

näiteid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator

vt ka
- kanalikvaliteedi indikaator
- keskne riskiindikaator
- keskne soorituse indikaator
- riskiindikaator

Toimub laadimine

indicator (1)

indikaator

olemus
(a) olekut kajastav vahend,
eeskätt inimese ja süsteemi liideses

ISO 7240-1:
seade, mis saab teabe andmiseks muuta oma olekut
= device which can change its state to give information

ISO/IEC 2382:
(i) seade, mis annab visuaalselt või muul viisil märku
mingi ettemääratud oleku ilmnemisest
= a device that gives a visual or other indication of the existence of a defined state
(ii) instrument või muutuja, mille saab mingi protsessi tulemite põhjal või etteantud tingimuse täitumise põhjal seada mingisse etteantud olekusse; näiteks lipp, semafor
= a device or a variable that can be set to a prescribed state based on the results of a process or the occurrence of a specified condition; for example a flag, a semaphore

näiteid:
https://duckduckgo.com/?q=indicator+lights&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images

(b) liik seisu või tulemuse näitajaid
ISO 37101 jt:
kvantitatiivne, kvalitataiivne või kirjeldav näitaja
= quantitative, qualitative or descriptive measure

ISO/IEC 27000:
näitaja, mis väljendab hinnangut või hinnet
= measure that provides an estimate or evaluation

näiteid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator

vt ka
- kanalikvaliteedi indikaator
- keskne riskiindikaator
- keskne soorituse indikaator
- riskiindikaator

Palun oodake...

Tõrge

indicator (1)

indikaator

olemus
(a) olekut kajastav vahend,
eeskätt inimese ja süsteemi liideses

ISO 7240-1:
seade, mis saab teabe andmiseks muuta oma olekut
= device which can change its state to give information

ISO/IEC 2382:
(i) seade, mis annab visuaalselt või muul viisil märku
mingi ettemääratud oleku ilmnemisest
= a device that gives a visual or other indication of the existence of a defined state
(ii) instrument või muutuja, mille saab mingi protsessi tulemite põhjal või etteantud tingimuse täitumise põhjal seada mingisse etteantud olekusse; näiteks lipp, semafor
= a device or a variable that can be set to a prescribed state based on the results of a process or the occurrence of a specified condition; for example a flag, a semaphore

näiteid:
https://duckduckgo.com/?q=indicator+lights&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images

(b) liik seisu või tulemuse näitajaid
ISO 37101 jt:
kvantitatiivne, kvalitataiivne või kirjeldav näitaja
= quantitative, qualitative or descriptive measure

ISO/IEC 27000:
näitaja, mis väljendab hinnangut või hinnet
= measure that provides an estimate or evaluation

näiteid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator

vt ka
- kanalikvaliteedi indikaator
- keskne riskiindikaator
- keskne soorituse indikaator
- riskiindikaator

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!