AKIT
English Eesti

indicator (1)

indikaator

olemus
(a) olekut kajastav vahend,
eeskätt inimese ja süsteemi liideses
ISO 7240:
vahend, mis saab teabe andmiseks
muuta oma olekut
ISO/IEC 2382:
seade, mis annab
visuaalselt või muul viisil märku
mingi ettemääratud oleku ilmnemisest
näiteid
https://duckduckgo.com/?q=indicator+lights&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images

(b) liik seisu või tulemuse näitajaid
ISO 37101 jt:
kvantitatiivne, kvalitataiivne või kirjeldav näitaja
ISO/IEC 27000:
näitaja, mis väljendab
analüütilisest mudelis määratletud
ja teabevajadustest tulenevate
atribuutide väärtusi
näide
https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator

vt ka
- kanalikvaliteedi indikaator
- keskne riskiindikaator
- keskne soorituse indikaator
- riskiindikaator