AKIT
English Eesti

measure (4)

näitaja (1)

Õ:kohati selles tähenduses kasutatav
"mõõdik" (= mõõteriist) on eksitav

olemus
ISO/IEC 25000 jj (SQuaRE), ISO/IEC 27000 jt:
muutuja, millele määratakse väärtus mõõtmisega,
st koondnimetus, millega hõlmatakse
- alusnäitajad
- tuletatud näitajad
- indikaatorid

vt ka
- näitaja (2)
- tuleminäitaja