measure (4)

näitaja (1)

Õ: kohati selles tähenduses kasutatav
mõõdik (st mõõteriist) on eksitav

olemus
ISO/IEC 25000 jj (SQuaRE), ISO/IEC 27000 jt:
muutuja, millele määratakse väärtus mõõtmisega,
st koondnimetus, millega hõlmatakse
alusnäitajad, tuletatud näitajad ja indikaatorid
= variable to which a value is assigned as the result of measurement
Note. The term “measures” is used to refer collectively to base measures, derived measures, and indicators.


näiteid
https://meridian.allenpress.com/innovationsjournals-JQSH/article/3/4/144/448796/Quality-Measures-Types-Selection-and-Application

http://ceur-ws.org/Vol-2545/paper-02.pdf

https://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v29n2/0718-3305-ingeniare-29-02-346.pdf

https://profs.etsmtl.ca/wsuryn/research/SQE-Publ/ISO%209126%20state%20of%20the%20art.ICSSEA-2006.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25020:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25024:ed-1:v1:en

vt ka
- mõõt (1)
- näitaja (2)
- tuleminäitaja

Toimub laadimine

measure (4)

näitaja (1)

Õ: kohati selles tähenduses kasutatav
mõõdik (st mõõteriist) on eksitav

olemus
ISO/IEC 25000 jj (SQuaRE), ISO/IEC 27000 jt:
muutuja, millele määratakse väärtus mõõtmisega,
st koondnimetus, millega hõlmatakse
alusnäitajad, tuletatud näitajad ja indikaatorid
= variable to which a value is assigned as the result of measurement
Note. The term “measures” is used to refer collectively to base measures, derived measures, and indicators.


näiteid
https://meridian.allenpress.com/innovationsjournals-JQSH/article/3/4/144/448796/Quality-Measures-Types-Selection-and-Application

http://ceur-ws.org/Vol-2545/paper-02.pdf

https://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v29n2/0718-3305-ingeniare-29-02-346.pdf

https://profs.etsmtl.ca/wsuryn/research/SQE-Publ/ISO%209126%20state%20of%20the%20art.ICSSEA-2006.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25020:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25024:ed-1:v1:en

vt ka
- mõõt (1)
- näitaja (2)
- tuleminäitaja

Palun oodake...

Tõrge

measure (4)

näitaja (1)

Õ: kohati selles tähenduses kasutatav
mõõdik (st mõõteriist) on eksitav

olemus
ISO/IEC 25000 jj (SQuaRE), ISO/IEC 27000 jt:
muutuja, millele määratakse väärtus mõõtmisega,
st koondnimetus, millega hõlmatakse
alusnäitajad, tuletatud näitajad ja indikaatorid
= variable to which a value is assigned as the result of measurement
Note. The term “measures” is used to refer collectively to base measures, derived measures, and indicators.


näiteid
https://meridian.allenpress.com/innovationsjournals-JQSH/article/3/4/144/448796/Quality-Measures-Types-Selection-and-Application

http://ceur-ws.org/Vol-2545/paper-02.pdf

https://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v29n2/0718-3305-ingeniare-29-02-346.pdf

https://profs.etsmtl.ca/wsuryn/research/SQE-Publ/ISO%209126%20state%20of%20the%20art.ICSSEA-2006.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25020:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25024:ed-1:v1:en

vt ka
- mõõt (1)
- näitaja (2)
- tuleminäitaja

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!