outcome measure

tuleminäitaja

olemus
ISACA Glossary:
näitaja, mis esindab eelnenud toimingute tagajärgi;
sageli keskendub eelnenud perioodi lõpptulemitele
ja iseloomustab endisi tulemusi;
kasutatakse ka eesmärkide täidetusest
või täitmatajäämisest teatamiseks ja
nimetatakse ka keskseks eesmärgiindikaatoriks (KGI);
kuna on mõõdetav ainult tagantjärele,
nimetatakse ka järelindikaatoriks
=
represents the consequences of actions previously taken; often referred to as a lag indicator
ScopeNote: Outcome measure frequently focuses on results at the end of a time period and characterize historic performance. They are also referred to as a key goal indicator (KGI) and used to indicate whether goalshave been met. These can be measured only after the fact and, therefore, arecalled "lagindicators.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Outcome_measure

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/isc_physical_security_performance_measures.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5031431/

Toimub laadimine

outcome measure

tuleminäitaja

olemus
ISACA Glossary:
näitaja, mis esindab eelnenud toimingute tagajärgi;
sageli keskendub eelnenud perioodi lõpptulemitele
ja iseloomustab endisi tulemusi;
kasutatakse ka eesmärkide täidetusest
või täitmatajäämisest teatamiseks ja
nimetatakse ka keskseks eesmärgiindikaatoriks (KGI);
kuna on mõõdetav ainult tagantjärele,
nimetatakse ka järelindikaatoriks
=
represents the consequences of actions previously taken; often referred to as a lag indicator
ScopeNote: Outcome measure frequently focuses on results at the end of a time period and characterize historic performance. They are also referred to as a key goal indicator (KGI) and used to indicate whether goalshave been met. These can be measured only after the fact and, therefore, arecalled "lagindicators.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Outcome_measure

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/isc_physical_security_performance_measures.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5031431/

Palun oodake...

Tõrge

outcome measure

tuleminäitaja

olemus
ISACA Glossary:
näitaja, mis esindab eelnenud toimingute tagajärgi;
sageli keskendub eelnenud perioodi lõpptulemitele
ja iseloomustab endisi tulemusi;
kasutatakse ka eesmärkide täidetusest
või täitmatajäämisest teatamiseks ja
nimetatakse ka keskseks eesmärgiindikaatoriks (KGI);
kuna on mõõdetav ainult tagantjärele,
nimetatakse ka järelindikaatoriks
=
represents the consequences of actions previously taken; often referred to as a lag indicator
ScopeNote: Outcome measure frequently focuses on results at the end of a time period and characterize historic performance. They are also referred to as a key goal indicator (KGI) and used to indicate whether goalshave been met. These can be measured only after the fact and, therefore, arecalled "lagindicators.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Outcome_measure

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/isc_physical_security_performance_measures.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5031431/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!