AKIT
English Eesti

base measure

alusnäitaja

olemus
ISO/IEC 15939, 25000, 27000 jt: atribuudi ja ta kvantiteerimise meetodi kaudu määratletud näitaja, mis ei sõltu muudest näitajatest

näiteid
tarkvara kvaliteedi alusnäitajad standardites ISO/IEC 9126 ja 25021, vt https://pdfs.semanticscholar.org/067a/21f3e9f3807bc7bb335a0bf21ae3a5e6b8b5.pdf, lisad A ja B