AKIT
English Eesti

annualized rate of occurrence

kahju aastasagedus

riski realiseerumise võimalikkus vaadeldaval aastal