AKIT
English Eesti

injury (3)

kahju (2)

näiteid
actual injury - reaalne kahju
irreparable injury - korvamatu kahju
spiritual injury - moraalne kahju

vt ka
- kahju (1)
- kahju (3)