AKIT
English Eesti

loss event frequency

kahjusündmuse sagedus

olemus
kvantitatiivne riskitegur:
- ohuagendi tõenäoline toimesagedus määratud perioodil