damage (2)

kahju (3)

olemus
Merriam-Webster:
2. damages plural
: compensation in money imposed by law for loss or injury
// The judge awarded them $5,000 in damages.
3: EXPENSE, COST


näiteid
actual damage -- tegelik kahju
aggregate damage -- kogukahju
apprehended damage -- arvatav kahju
cause damage -- kahju tekitama
concealed damage -- varjatud kahju
consequential damages -- kaudsed kahjud
damage assessment -- kahju hindamine
damage by unlawful action
-- õigusvastaselt tekitatud kahju
damage certificate -- kahjusertifikaat
damage done -- tekitatud kahju
damage to person -- isikule kahju tekitamine
damage to property -- varaline kahju, varakahju
direct damages -- otsesed kahjud
inflict damage -- kahju tekitama
liability for damage -- kahjuvastutus
moral damage -- moraalne kahju
property damage -- varakahju
specific damage -- konkreetne kahjusumma
unrepaired damage -- hüvitamata kahju

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Damages

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- kahju (1)
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustus
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- oodatav aastakahju
- oodatav kahju

Toimub laadimine

damage (2)

kahju (3)

olemus
Merriam-Webster:
2. damages plural
: compensation in money imposed by law for loss or injury
// The judge awarded them $5,000 in damages.
3: EXPENSE, COST


näiteid
actual damage -- tegelik kahju
aggregate damage -- kogukahju
apprehended damage -- arvatav kahju
cause damage -- kahju tekitama
concealed damage -- varjatud kahju
consequential damages -- kaudsed kahjud
damage assessment -- kahju hindamine
damage by unlawful action
-- õigusvastaselt tekitatud kahju
damage certificate -- kahjusertifikaat
damage done -- tekitatud kahju
damage to person -- isikule kahju tekitamine
damage to property -- varaline kahju, varakahju
direct damages -- otsesed kahjud
inflict damage -- kahju tekitama
liability for damage -- kahjuvastutus
moral damage -- moraalne kahju
property damage -- varakahju
specific damage -- konkreetne kahjusumma
unrepaired damage -- hüvitamata kahju

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Damages

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- kahju (1)
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustus
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- oodatav aastakahju
- oodatav kahju

Palun oodake...

Tõrge

damage (2)

kahju (3)

olemus
Merriam-Webster:
2. damages plural
: compensation in money imposed by law for loss or injury
// The judge awarded them $5,000 in damages.
3: EXPENSE, COST


näiteid
actual damage -- tegelik kahju
aggregate damage -- kogukahju
apprehended damage -- arvatav kahju
cause damage -- kahju tekitama
concealed damage -- varjatud kahju
consequential damages -- kaudsed kahjud
damage assessment -- kahju hindamine
damage by unlawful action
-- õigusvastaselt tekitatud kahju
damage certificate -- kahjusertifikaat
damage done -- tekitatud kahju
damage to person -- isikule kahju tekitamine
damage to property -- varaline kahju, varakahju
direct damages -- otsesed kahjud
inflict damage -- kahju tekitama
liability for damage -- kahjuvastutus
moral damage -- moraalne kahju
property damage -- varakahju
specific damage -- konkreetne kahjusumma
unrepaired damage -- hüvitamata kahju

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Damages

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- kahju (1)
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustus
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- oodatav aastakahju
- oodatav kahju

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!