AKIT
English Eesti

collateral damage (1)

kaasnev kahjustus; kaaskahju

näiteks käideldavuse või privaatsuse vähenemine turvameetmete rakendamise tõttu