experiment

katse (2), eksperiment; katsetus

Õ: "katse" või "katsetus"
testimise või teimimise tähenduses on eksitav

olemus
empiiriline uurimisprotseduur:
nähtuse uurimine vaatleja seatud tingimustes;
erinevalt vaatlusest sisaldab
aktiivset interaktsiooni uurimisobjektiga;
harilikult sooritatakse mingi hüpoteesi kontrollimiseks
või nähtuste põhjusliku seose väljaselgitamiseks

Oxford Languages, noun:
a scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact

näiteid
ISO/TR 13195 jm:
süsteemi sihipärane uurimine reguleeritavate tingimuste
ja ressursijaotuse valikulise seadmisega
= purposive investigation of a system through selective adjustment of controllable conditions and allocation of resources

https://simplicable.com/new/business-experiments

https://www.tutor2u.net/psychology/reference/types-of-experiment-overview

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/physics-experiment/

https://en.wikipedia.org/wiki/Experiment

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/experiment

https://www.jmlr.org/papers/volume14/hyttinen13a/hyttinen13a.pdf

http://www.stat.cmu.edu/~hseltman/309/Book/Book.pdf

vt ka
- katse (1)

Toimub laadimine

experiment

katse (2), eksperiment; katsetus

Õ: "katse" või "katsetus"
testimise või teimimise tähenduses on eksitav

olemus
empiiriline uurimisprotseduur:
nähtuse uurimine vaatleja seatud tingimustes;
erinevalt vaatlusest sisaldab
aktiivset interaktsiooni uurimisobjektiga;
harilikult sooritatakse mingi hüpoteesi kontrollimiseks
või nähtuste põhjusliku seose väljaselgitamiseks

Oxford Languages, noun:
a scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact

näiteid
ISO/TR 13195 jm:
süsteemi sihipärane uurimine reguleeritavate tingimuste
ja ressursijaotuse valikulise seadmisega
= purposive investigation of a system through selective adjustment of controllable conditions and allocation of resources

https://simplicable.com/new/business-experiments

https://www.tutor2u.net/psychology/reference/types-of-experiment-overview

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/physics-experiment/

https://en.wikipedia.org/wiki/Experiment

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/experiment

https://www.jmlr.org/papers/volume14/hyttinen13a/hyttinen13a.pdf

http://www.stat.cmu.edu/~hseltman/309/Book/Book.pdf

vt ka
- katse (1)

Palun oodake...

Tõrge

experiment

katse (2), eksperiment; katsetus

Õ: "katse" või "katsetus"
testimise või teimimise tähenduses on eksitav

olemus
empiiriline uurimisprotseduur:
nähtuse uurimine vaatleja seatud tingimustes;
erinevalt vaatlusest sisaldab
aktiivset interaktsiooni uurimisobjektiga;
harilikult sooritatakse mingi hüpoteesi kontrollimiseks
või nähtuste põhjusliku seose väljaselgitamiseks

Oxford Languages, noun:
a scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact

näiteid
ISO/TR 13195 jm:
süsteemi sihipärane uurimine reguleeritavate tingimuste
ja ressursijaotuse valikulise seadmisega
= purposive investigation of a system through selective adjustment of controllable conditions and allocation of resources

https://simplicable.com/new/business-experiments

https://www.tutor2u.net/psychology/reference/types-of-experiment-overview

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/physics-experiment/

https://en.wikipedia.org/wiki/Experiment

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/experiment

https://www.jmlr.org/papers/volume14/hyttinen13a/hyttinen13a.pdf

http://www.stat.cmu.edu/~hseltman/309/Book/Book.pdf

vt ka
- katse (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!