AKIT
English Eesti

experiment

katse (2), eksperiment; katsetus

Õ:"katse" või "katsetus" testimise või teimimise tähenduses on eksitav

olemus
empiiriline uurimisprotseduur:
- nähtuse uurimine vaatleja seatud tingimustes
- erinevalt vaatlusest sisaldab aktiivset interaktsiooni uurimisobjektiga
- harilikult sooritatakse
----- mingi hüpoteesi kontrollimiseks
----- nähtustevahelise põhjusliku seose väljaselgitamiseks

ISO/TR 13195 jm: süsteemi sihipärane uurimine reguleeritavate tingimuste ja ressursside jaotamise valikulise seadmisega

ülevaateid
https://www.slideshare.net/m.usamamansoor/what-is-an-experimental-research-1

https://www.slideshare.net/uroojshafqat/experimental-research-11401013

http://www.aect.org/edtech/ed1/38.pdf

https://plato.stanford.edu/entries/physics-experiment/