AKIT
English Eesti

overt testing

avatestimine

näide
testimine, mis toimub
organisatsiooni IT-personali
teadmisel ja nõusolekul