AKIT
English Eesti

test system (1)

testimissüsteem

olemus
testimise vahendina kasutatav süsteem

näide
ISO 10303-34: riistvara, tarkvara ja andmed, mida testimislabor kasutab mingi testimismeetodi rakendamiseks

vt ka
- testsüsteem