AKIT
English Eesti

unit testing

üksuste testimine; komponentide testimine, komponenditestimine; moodulitestimine

Õ:kohati ilmnenud naiivtõlge "ühiktest"
(i) ei vasta inglise termini sisule ega erista ühikut (funktsionaal)üksusest,
(ii) eeldab mingi ühikuks oleva testi olemasolu

olemus
tarkvara- või riistvaraüksuste testimine
- analüüsi- või teostusvigade avastamiseks
- üksus: moodul, alamprogramm, programm

ISO/IEC 2382:
üksikprogrammide või -moodulite testimine veendumiseks, et neis pole analüüsi- või programmeerimisvigu

IEEE 1012, component testing:
riistvara või tarkvara üksikkomponentide testimine