AKIT
English Eesti

smoke testing

proovitestimine

olemus
valdkonnaspetsiifilise sisuga sissejuhatav kontroll

(1) tarkvara: programmi põhifunktsioonide jäme kontroll
- enne kaalukamat testimist
http://softwaretestingfundamentals.com/smoke-testing/

(2) elektriaparatuur: katseline esimene toite sisselülitamine

(3) mehaanilised seadmed: vedeliku- või gaasilekete puudumise kontroll

(4) turundus: nõudlust sondeeriva eelteabe avaldamine