AKIT
English Eesti

forward recovery

ettetaaste

olemus
ISO/IEC 2382:
taaste, mille korral
süsteem, programm, fail, andmebaas või muu ressurss
viiakse uude olekusse,
kus ta varem ei olnud ja
kus ta saab täita nõutavaid funktsioone

näide
faili rekonstrueerimine etteantud olekusse,
värskendades ta varasemat versiooni
andmetega, mis on jäädvustatud faili muuteloos

https://db.apache.org/derby/docs/10.1/adminguide/cadminrollforward.html

vt ka
- tahataaste