AKIT
English Eesti

recovery action

taastetoiming

ISACA: mingi reaktsiooni või töö sooritamine vastavalt kirjalikule protseduurile