AKIT
English Eesti

recovery action

taastetoiming

olemus
ISACA:
reaktsiooni või töö sooritamine
vastavalt kirjalikule protseduurile
=
execution of a response or task according to a written procedure