prevention

vältimine

olemus
sõltub kontekstist

Merriam-Webster:
prevent, transitive verb
1: to keep from happening or existing

näiteid
ISO 22300:
meetmed, mis võimaldavad organisatsioonil
vältida, ennetada või piirata soovimatu sündmuse või potentsiaalse halvangu toimet
= measures that enable an organization to avoid, preclude or limit the impact of an undesirable event or potential disruption

Toimub laadimine

prevention

vältimine

olemus
sõltub kontekstist

Merriam-Webster:
prevent, transitive verb
1: to keep from happening or existing

näiteid
ISO 22300:
meetmed, mis võimaldavad organisatsioonil
vältida, ennetada või piirata soovimatu sündmuse või potentsiaalse halvangu toimet
= measures that enable an organization to avoid, preclude or limit the impact of an undesirable event or potential disruption

Palun oodake...

Tõrge

prevention

vältimine

olemus
sõltub kontekstist

Merriam-Webster:
prevent, transitive verb
1: to keep from happening or existing

näiteid
ISO 22300:
meetmed, mis võimaldavad organisatsioonil
vältida, ennetada või piirata soovimatu sündmuse või potentsiaalse halvangu toimet
= measures that enable an organization to avoid, preclude or limit the impact of an undesirable event or potential disruption

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!