AKIT
English Eesti

packet delay variation

paketihilistuse kõikuvus, PDV