AKIT
English Eesti

cleartext authentication

avatekstiga autentimine

olemus
autentimine, mille puhul parool saadetakse avatekstina,
näiteks LDAP-serverile