AKIT
English Eesti

isolation (2)

isoleeritus

olemus
eraldatus kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
- käitatavate protsesside (1b) eraldatus üksteisest
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_isolation

- andmebaasisüsteemi oleku sõltumatus sellest,
kas tehingud tehti rööbiti või järjestikku,
st rööptehingute vastastikune sõltumatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_(database_systems)

- sotsiaalne lahutatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_isolation