AKIT
English Eesti

isolation (1)

isoleerimine (1); eraldamine

olemus
kontekstist sõltuv füüsiline või virtuaalne lahushoid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Isolation

näiteid
diode isolation -- diooderaldus
isolated corrosion -- lokaalne korrosioon
isolated instance -- üksikjuhtum
isolated medium -- isoleeritud keskkond
isolated neutral -- maandmata neutraal
isolation diode -- eraldusdiood
isolation hospital -- nakkushaigla
isolation transformer -- eraldustrafo
policy of isolation -- isolatsioonipoliitika
protective isolation -- kaitseeraldus
resistive isolation -- resistiivne eraldamine