AKIT
English Eesti

ICAO

ICAO, Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon

(= International Civil Aviation Organization)

olemus
ÜRO eriorganisatsioon
rahvusvahelise lennuliikluse ja
selle turvalisuse arendamiseks,
- loodud1944-1947
- üks olulisi turbe tehnoloogia arendajaid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization

veebisait
http://www.icao.int