critical (1)

elutähtis (2), oluline (3)

olemus
organisatsiooni tegevuse jätkamiseks väga oluline (süsteem, teenus, andmebaas vm vara)

ISO/IEC 27031:
kvalitatiivne määrang, millega rõhutatakse sellise
ressursi, protsessi või funktsiooni tähtsust,
mis peab olema kättesaadav ja töövõimeline
pidevalt või niipea kui võimalik pärast intsidenti, hädaolukorra teket või avariid
=
qualitative description used to emphasize the importance of a resource, process or function that must be available and operational constantly or available and operational at the earliest possible time after an incident, emergency or disaster has occurred

näiteid
http://www.cs.swan.ac.uk/~csetzer/lectures/critsys/04/critsysfinalforprinting0.pdf

https://courses.cs.washington.edu/courses/cse466/10au/pdfs/lectures/13-Critical%20Systems.pdf

https://www.ntnu.edu/documents/624876/1277046207/SIS+book+-+chapter+03+-+failures+and+failure+classification/36f29566-bd55-4a91-b002-1e17a177c035

vt ka
- elutähtis (1)
- elutähtis (2)
- elutähtis andmik
- elutähtis ressurss
- elutähtis sidekanal
- elutähtis taristu
- elutähtis ärifunktsioon
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- kriitiline
- käideldavusklass

Toimub laadimine

critical (1)

elutähtis (2), oluline (3)

olemus
organisatsiooni tegevuse jätkamiseks väga oluline (süsteem, teenus, andmebaas vm vara)

ISO/IEC 27031:
kvalitatiivne määrang, millega rõhutatakse sellise
ressursi, protsessi või funktsiooni tähtsust,
mis peab olema kättesaadav ja töövõimeline
pidevalt või niipea kui võimalik pärast intsidenti, hädaolukorra teket või avariid
=
qualitative description used to emphasize the importance of a resource, process or function that must be available and operational constantly or available and operational at the earliest possible time after an incident, emergency or disaster has occurred

näiteid
http://www.cs.swan.ac.uk/~csetzer/lectures/critsys/04/critsysfinalforprinting0.pdf

https://courses.cs.washington.edu/courses/cse466/10au/pdfs/lectures/13-Critical%20Systems.pdf

https://www.ntnu.edu/documents/624876/1277046207/SIS+book+-+chapter+03+-+failures+and+failure+classification/36f29566-bd55-4a91-b002-1e17a177c035

vt ka
- elutähtis (1)
- elutähtis (2)
- elutähtis andmik
- elutähtis ressurss
- elutähtis sidekanal
- elutähtis taristu
- elutähtis ärifunktsioon
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- kriitiline
- käideldavusklass

Palun oodake...

Tõrge

critical (1)

elutähtis (2), oluline (3)

olemus
organisatsiooni tegevuse jätkamiseks väga oluline (süsteem, teenus, andmebaas vm vara)

ISO/IEC 27031:
kvalitatiivne määrang, millega rõhutatakse sellise
ressursi, protsessi või funktsiooni tähtsust,
mis peab olema kättesaadav ja töövõimeline
pidevalt või niipea kui võimalik pärast intsidenti, hädaolukorra teket või avariid
=
qualitative description used to emphasize the importance of a resource, process or function that must be available and operational constantly or available and operational at the earliest possible time after an incident, emergency or disaster has occurred

näiteid
http://www.cs.swan.ac.uk/~csetzer/lectures/critsys/04/critsysfinalforprinting0.pdf

https://courses.cs.washington.edu/courses/cse466/10au/pdfs/lectures/13-Critical%20Systems.pdf

https://www.ntnu.edu/documents/624876/1277046207/SIS+book+-+chapter+03+-+failures+and+failure+classification/36f29566-bd55-4a91-b002-1e17a177c035

vt ka
- elutähtis (1)
- elutähtis (2)
- elutähtis andmik
- elutähtis ressurss
- elutähtis sidekanal
- elutähtis taristu
- elutähtis ärifunktsioon
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- kriitiline
- käideldavusklass

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!