AKIT
English Eesti

operational level agreement

tegevuslepe

olemus
teenusetasemelepet täiendav
poolte kohustusi täpsustav
teenuse andmisega seotud lepe