AKIT
English Eesti

operational (2)

käidu-; töö-; tegevus-

näiteid
ISO 19439:
ettevõtte eesmärkide saavutamiseks kasutatava protsessistiku sooritamisega seotud

ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi või komponendi ettemääratud kasutamiskeskkonda puudutav