AKIT
English Eesti

operational (2)

käidu-; töö-; tegevus-

näiteid
ISO 19439:
ettevõtte eesmärkide saavutamiseks kasutatava protsessistiku sooritamisega seotud
=
pertaining to the execution of the set of processes used to achieve enterprise objectives

ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi või komponendi ettemääratud kasutamiskeskkonda puudutav
=
pertaining to a system or component that is ready for use in its intended environment

operational gain -- tegevuskasum
operational costs -- tegevuskulud; käidukulud
operational staff -- käidupersonal
operational state -- käitusolek; talitlusolek
operational report -- tegevusaruanne