AKIT
English Eesti

industry (1)

tegevusala; majandusharu; tööstusharu; tootmisharu

Õ:"tööstus" nendes tähendustes ("meelelahutustööstus", "põllumajandustööstus", "turismitööstus") on tugevalt eksitav poolkeelne majandusvõhiklik ajalehekeel

olemuse näiteid
- construction industry -- ehitus
- education industry -- haridusala
- energy industry -- energeetika
- entertainment industry -- meelelahutusala
- fishing industry -- kalandus
- health care industry -- tervishoiuala, tervishoid
- IT industry -- IT ala
- transport industry -- veondus
- water industry -- veemajandus