AKIT
English Eesti

industry (1)

tegevusala; majandusharu; tööstusharu; tootmisharu

Õ:"tööstus" nendes tähendustes
("meelelahutustööstus", "põllumajandustööstus",
"turismitööstus") on tugevalt eksitav
poolkeelne majandusvõhiklik ajalehekeel

näiteid
- construction industry -- ehitus
- education industry -- haridusala
- energy industry -- energeetika
- entertainment industry -- meelelahutusala
- fishing industry -- kalandus
- health care industry -- tervishoiuala, tervishoid
- IT industry -- IT ala
- transport industry -- veondus
- water industry -- veemajandus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_(economics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_sector_of_the_economy

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_industry

https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_classification