AKIT
English Eesti

operating capacity

tegevussuutvus; tootmismaht; tootmisvõimus

olemus
sõltub kontekstist,
võimalikud on ka muud analoogilised vasted