AKIT
English Eesti

concession (1)

tegevusluba; kontsessioon; mööndus

olemus
sõltub kontekstist
https://wikidiff.com/concession/permit

concession contract -- kontsessioonileping
concessioner -- tegevusloa omanik; kontsessionäär
make concession -- järeleandmisi tegema
seek concessions -- järeleandmisi taotlema
reciprocal concessions -- vastastikused järeleandmised

näiteid
(i) ISO 9000: möönduslik
piirangutega luba kasutada või väljastada
toodet või teenust, mis ei vasta
spetsifitseeritud nõuetele

(ii) tegevusluba:
https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/c/concession.aspx

vt ka
- soodustus (3)