AKIT
English Eesti

ledger (1)

pearaamat; arvestusraamat (1)

olemus
(1a) pearaamat:
tehinguregister raamatupidamises,
- ka elektroonilisel kujul
- ka raamatupidamisprogrammi pärisnimena

https://en.wikipedia.org/wiki/Ledger

https://en.wikipedia.org/wiki/General_ledger

(1b) arvestusraamat:
kontekstist sõltuv arvestusandmestu,
näiteks plokiaheltehnoloogias

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_ledger

https://tradeix.com/distributed-ledger-technology/

https://www.i-scoop.eu/blockchain-distributed-ledger-technology/

vt ka
- arvestusraamat (2)
- Hyperledger
- Ledger