AKIT
English Eesti

shrinkwrap agreement

ümbrisleping

("kileümbrisleping")

olemus
liik toote litsentsilepinguid:
- pakendiümbrise avamine tähendab tingimustega nõustumist

vt ka
- klõpsleping