AKIT
English Eesti

copyright symbol

autoriõigusemärk

olemus
autoriõiguseandmeid tähistav märk ©
(sõnast copyright) nende andmete ees
ASCII-kood 169, Unicode U+00A9

vt ka
- piiratud autoriõigusega (copyleft)
- õigusi loovutamata