AKIT
English Eesti

copyleft

piiratud autoriõigusega

(inglise termin tuleneb sõnast copyright ning põhineb sõnade right, "õigus/parem" ja left, "jäetud/vasak"
kahetähenduslikkusel)

olemus
põhimõte ja/või litsents, millega autor
- loovutab osa oma seaduslikest autoriõigustest ja
- nõuab, et ka tema materjalist tulenevale materjalile
kehtiksid samad osalised õigused

mitteametlik sümbol
autoriõigusemärgi © peegelpilt, vt http://copyleft.org/

ülevaateid
https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html

https://opensource.com/resources/what-is-copyleft

http://wiki.c2.com/?CopyLeft

http://cscc.scu.edu/trends/v26/v26_n3.pdf

litsentsid
http://pitt.libguides.com/copyright/licenses

https://tldrlegal.com/licenses/tags/Copyleft

vt ka
- õigusi loovutamata