AKIT
English Eesti

operation (3b)

käidutööd, OPS

olemus
moodulite grupp
BSI etalonturbe süsteemis,
turbeetaloni protsessikihis

moodulite näiteid
oma käidutööd
- IT-põhitööde moodulid:
------ korraline IT haldus
------ paikade ja muudatuste haldus
------ kaitse kahjurprogrammide eest
------ logimine
------ tarkvara testimine ja kinnitamine
- abitegevuste moodulid:
------ arhiveerimine
------ kaugtöö
------ kaughooldus
käidutööd kolmandatelt
- väljasttellimine, klient
- pilvekasutus
käidutööd kolmandatele
- väljasttellimine, teenustaja

ülevaateid
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi-it-gs-comp-2019.html;jsessionid=B927E7495577711FC0110367C10C7A06.internet482?nn=409850

vt ka
- APP
- CON
- DER
- IND
- INF
- ISMS
- NET
- ORP
- SYS