AKIT
English Eesti

IT-Grundschutz module

BSI etalonmoodul

olemus
turvatava objekti tüüpkomponendi mudel
BSI etalonturbe süsteemis

liigid
- protsessikeskne
- süsteemikeskne

tüüpsisu
- tüüpkomponendi turvatemaatika
- mooduli eesmärgid
- käsitlusala
- ohustsenaarium: põhilised ohud ja nõrkused
- turvanõuded
------ põhinõuded
------ standardnõuded
------ kõrgnõuded
- lisateabe allikad
- nõuete alusohutabel:
turvanõuete seos alusohtudega

mooduligrupp
teemalt lähedaste moodulite kogum:
- APP
- CON
- DER
- IND
- INF
- ISMS
- NET
- OPS
- ORP
- SYS

ülevaateid
https://www.deutsche-flagge.de/de/redaktion/dokumente/ism-rundschreiben/circ2020_1_1_eng.pdf

veebisait
version 2021, in German:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6