AKIT
English Eesti

detection and reaction

avastamine ja reageerimine, DER

olemus
protsessimoodulite grupp
BSI etalonturbe süsteemis,
turbeetaloni seirekihis

moodulite näiteid
avastamine
- turvasündmuste avastamine
turvaintsidentide haldus
- turvaintsidentide käsitlus
- IT-kriminalistika võimaldamine
- ulatuslike turvaintsidentide lahendamine
turvakontroll
- auditid ja läbivaatused
- läbivaatused infoturbe läbivaatuse poliitika põhjal
avariihaldus
- avariihaldus

ülevaateid
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi-it-gs-comp-2019.html;jsessionid=B927E7495577711FC0110367C10C7A06.internet482?nn=409850

vt ka
- APP
- CON
- IND
- INF
- ISMS
- NET
- OPS
- ORP
- SYS