AKIT
English Eesti

infrastructure (2)

taristu (2), INF

olemus
moodulite alamkiht
BSI etalonturbe süsteemis,
turbeetaloni süsteemikihis

moodulite näiteid
- hoone üldiselt
- arvutikeskus ja serveriruum
- kaabeldus
- tehnilise taristu ruum või kapp
- andmekandjate arhiiv
- bürootöökoht
- kodutöökoht
- mobiiltöökoht
- koosoleku-, ürituse- või koolitusruum
- sõiduk

ülevaateid
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi-it-gs-comp-2019.html;jsessionid=B927E7495577711FC0110367C10C7A06.internet482?nn=409850

vt ka
- APP
- CON
- DER
- IND
- ISMS
- NET
- OPS
- ORP
- SYS