data center

arvutikeskus

olemus
organisatsiooni füüsiline või virtuaalne IT-taristu
arvutite, serverite, salvestite ja sidesüsteemide koondmajutuseks,
töötluse, andmete, side ja toite varunduse süsteemidega,
jahutus- ja kliimaseadmetega ning turvasüsteemidega

ISO/IEC 30134:
rajatis või rajatiste rühm
IT ja andmesideseadmete tsentraliseeritud
majutuseks, kokkuühenduseks ja kasutamiseks,
annab andmete talletuse, töötluse ja edastuse teenuseid ning sisaldab kõiki elektritoite jaotuse ja keskkonna reguleerimise rajatisi ja taristuid,
teenuste soovitavaks käideldavuseks vajaliku
elastsuse ja turvalisusega;
võib koosneda mitmest hoonest ja/või alast, spetsiifiliste abifunktsioonidega,
võib olla suurema rajatise või hoone osa
=
structure, or group of structures, dedicated to the centralized accommodation, interconnection and operation of information technology and network telecommunications equipment providing data storage, processing and transport services together with all the facilities and infrastructures for power distribution and environmental control together with the necessary levels of resilience and security required to provide the desired service availability
Note 1. A structure can consist of multiple buildings and/or spaces with specific functions to support the primary function.
Note 2. The boundaries of the structure or space considered the data centre, which includes the information and communication technology equipment and supporting environmental controls, can be defined within a larger structure or building.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center

http://www.zdnet.com/article/the-21st-century-data-center-an-overview/

https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/2398-data-center-best-practices-ebook-co-110101-en.pdf

https://www.riverstone.tech/blog/10-emerging-data-center-trends-for-2022/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118937563

https://avidreaders.ru/read-book/data-center-handbook.html

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:30134:-1:ed-1:v1:en

turvalisus
http://www.just.edu.jo/~natheer/INCS775/ppt/18_DataCenter_Security_Overview.pptx

https://www.lightedge.com/blog/data-center-security-guide/

http://www.go-rbcs.com/wp-content/uploads/2014/01/Data-Center-Physical-Security-Best-Practices-Checklist.pdf

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/International/GSK_15_EL_EN_Draft.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (p. 136)

Toimub laadimine

data center

arvutikeskus

olemus
organisatsiooni füüsiline või virtuaalne IT-taristu
arvutite, serverite, salvestite ja sidesüsteemide koondmajutuseks,
töötluse, andmete, side ja toite varunduse süsteemidega,
jahutus- ja kliimaseadmetega ning turvasüsteemidega

ISO/IEC 30134:
rajatis või rajatiste rühm
IT ja andmesideseadmete tsentraliseeritud
majutuseks, kokkuühenduseks ja kasutamiseks,
annab andmete talletuse, töötluse ja edastuse teenuseid ning sisaldab kõiki elektritoite jaotuse ja keskkonna reguleerimise rajatisi ja taristuid,
teenuste soovitavaks käideldavuseks vajaliku
elastsuse ja turvalisusega;
võib koosneda mitmest hoonest ja/või alast, spetsiifiliste abifunktsioonidega,
võib olla suurema rajatise või hoone osa
=
structure, or group of structures, dedicated to the centralized accommodation, interconnection and operation of information technology and network telecommunications equipment providing data storage, processing and transport services together with all the facilities and infrastructures for power distribution and environmental control together with the necessary levels of resilience and security required to provide the desired service availability
Note 1. A structure can consist of multiple buildings and/or spaces with specific functions to support the primary function.
Note 2. The boundaries of the structure or space considered the data centre, which includes the information and communication technology equipment and supporting environmental controls, can be defined within a larger structure or building.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center

http://www.zdnet.com/article/the-21st-century-data-center-an-overview/

https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/2398-data-center-best-practices-ebook-co-110101-en.pdf

https://www.riverstone.tech/blog/10-emerging-data-center-trends-for-2022/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118937563

https://avidreaders.ru/read-book/data-center-handbook.html

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:30134:-1:ed-1:v1:en

turvalisus
http://www.just.edu.jo/~natheer/INCS775/ppt/18_DataCenter_Security_Overview.pptx

https://www.lightedge.com/blog/data-center-security-guide/

http://www.go-rbcs.com/wp-content/uploads/2014/01/Data-Center-Physical-Security-Best-Practices-Checklist.pdf

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/International/GSK_15_EL_EN_Draft.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (p. 136)

Palun oodake...

Tõrge

data center

arvutikeskus

olemus
organisatsiooni füüsiline või virtuaalne IT-taristu
arvutite, serverite, salvestite ja sidesüsteemide koondmajutuseks,
töötluse, andmete, side ja toite varunduse süsteemidega,
jahutus- ja kliimaseadmetega ning turvasüsteemidega

ISO/IEC 30134:
rajatis või rajatiste rühm
IT ja andmesideseadmete tsentraliseeritud
majutuseks, kokkuühenduseks ja kasutamiseks,
annab andmete talletuse, töötluse ja edastuse teenuseid ning sisaldab kõiki elektritoite jaotuse ja keskkonna reguleerimise rajatisi ja taristuid,
teenuste soovitavaks käideldavuseks vajaliku
elastsuse ja turvalisusega;
võib koosneda mitmest hoonest ja/või alast, spetsiifiliste abifunktsioonidega,
võib olla suurema rajatise või hoone osa
=
structure, or group of structures, dedicated to the centralized accommodation, interconnection and operation of information technology and network telecommunications equipment providing data storage, processing and transport services together with all the facilities and infrastructures for power distribution and environmental control together with the necessary levels of resilience and security required to provide the desired service availability
Note 1. A structure can consist of multiple buildings and/or spaces with specific functions to support the primary function.
Note 2. The boundaries of the structure or space considered the data centre, which includes the information and communication technology equipment and supporting environmental controls, can be defined within a larger structure or building.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center

http://www.zdnet.com/article/the-21st-century-data-center-an-overview/

https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/2398-data-center-best-practices-ebook-co-110101-en.pdf

https://www.riverstone.tech/blog/10-emerging-data-center-trends-for-2022/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118937563

https://avidreaders.ru/read-book/data-center-handbook.html

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:30134:-1:ed-1:v1:en

turvalisus
http://www.just.edu.jo/~natheer/INCS775/ppt/18_DataCenter_Security_Overview.pptx

https://www.lightedge.com/blog/data-center-security-guide/

http://www.go-rbcs.com/wp-content/uploads/2014/01/Data-Center-Physical-Security-Best-Practices-Checklist.pdf

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/International/GSK_15_EL_EN_Draft.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (p. 136)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!