AKIT
English Eesti

data center

arvutikeskus

olemus
organisatsiooni füüsiline või virtuaalne IT-taristu
arvutite, serverite, salvestite ja sidesüsteemide koondmajutuseks,
töötluse, andmete, side ja toite varunduse süsteemidega,
jahutus- ja kliimaseadmetega ning turvasüsteemidega

ISO/IEC 30134:
rajatis või rajatiste rühm
IT ja andmesideseadmete tsentraliseeritud
majutuseks, kokkuühenduseks ja kasutamiseks,
annab andmete talletuse, töötluse ja edastuse teenuseid ning sisaldab kõiki elektritoite jaotuse ja keskkonna reguleerimise rajatisi ja taristuid,
teenuste soovitavaks käideldavuseks vajaliku elastsuse ja turvalisusega,
võib koosneda mitmest hoonest ja/või alast, spetsiifiliste abifunktsioonidega,
võib olla suurema rajatise või hoone osa

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center

http://www.zdnet.com/article/the-21st-century-data-center-an-overview/

https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/2398-data-center-best-practices-ebook-co-110101-en.pdf

https://www.vxchnge.com/blog/next-generation-data-center-trends

põhjalikumalt
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118937563

https://avidreaders.ru/read-book/data-center-handbook.html

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:30134:-1:ed-1:v1:en

turvalisus
http://www.just.edu.jo/~natheer/INCS775/ppt/18_DataCenter_Security_Overview.pptx

https://www.lightedge.com/blog/data-center-security-guide/

http://www.go-rbcs.com/wp-content/uploads/2014/01/Data-Center-Physical-Security-Best-Practices-Checklist.pdf

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/International/GSK_15_EL_EN_Draft.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (p. 136)