AKIT
English Eesti

backup (2)

varundus

olemus
varukomponentide
(näiteks andmete varukoopiate)
rakendamine ennetava turvameetmena,
tervikluse ja käideldavuse tagamiseks

ISO/IEC/IEEE 24765:
asendaja loomine või määramine
süsteemile, komponendile, failile, protseduurile, isikule

prTS 419221:
hindamisobjekti varundusaegse seisu
taasloomiseks piisavate
CSP-SCD-, TSF- ja süsteemiandmete eksport,
ainus CSP-SCD eksporti võimaldav funktsioon

vt ka
- diferentsvarundus
- inkrementvarundus
- kaugvarundus
- kuumvaru (1)
- kuumvaru (2)
- kuumvarukeskus
- kuumvarundus
- kuumvarusüsteem
- külmvarukeskus
- külmvarundus
- külmvarusüsteem
- liiasus
- muutvarundus
- pidevvarundus
- pilvvarundus
- sammvarundus
- soevarukeskus
- täielik varundus
- varu-; varundus-
- varuasukoht
- varukandja
- varukontor
- varukoopia
- varund
- varundusnutik
- varuprotsess
- varuvariant
- varuühendus